Π.Α. στο Εξωτερικό

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης εντάχθηκε μια νέα δράση αυτή της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό.
Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης στο Εξωτερικό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές που ενδιαφέρονται, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε χώρες του εξωτερικού.

Μέσω ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής μπορεί:
• να γνωρίσει τον πολιτισμό, κουλτούρα και την γλώσσα μιας ξένης χώρας
• να συνεργαστεί με ανθρώπους της χώρας υποδοχής αλλά και άλλων χωρών
• να γνωρίσει το εκπαιδευτικό σύστημα σε άλλο πανεπιστήμιο/χώρα
• να εμβαθύνει και να διευρύνει τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα
• να συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά – εκπαιδευτικά προγράμματα

Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στο Εξωτερικό:
1) Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP)/Erasmus Placement: Πρόκειται για την Τομεακή Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, που αφορά στην ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Tο Πρόγραμμα Erasmus Placement παρέχει στους φοιτητές (και σε μεταπτυχιακούς) τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό χορηγώντας υποτροφία ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Ο φορέας της απασχόλησης είναι επιλογή του φοιτητή με την προϋπόθεση η εργασία να είναι στενά συνδεδεμένη με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του φοιτητή. Η διάρκεια της μετακίνησης είναι από 3 έως 12 μήνες.
2) The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE): είναι διεθνής οργάνωση για την ανταλλαγή φοιτητών τεχνικών κλάδων με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας στο αντικείμενο των σπουδών τους. Προσφέρει, στους φοιτητές τεχνικών κλάδων τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση είτε σε εταιρία είτε σε πανεπιστημιακό ίδρυμα στο εξωτερικό. Ιδρύθηκε το 1948 και σύντομα εξαπλώθηκε ώστε σήμερα να περιλαμβάνει 88 χώρες μέλη.
3) Πρόγραμμα διεθνούς Πρακτικής Άσκησης της AIESEC: Η AIESEC είναι διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός, αποκλειστικά διοικούμενος από φοιτητές, μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός, εθελοντικός και εκπαιδευτικός που προάγει την ειρήνη, την πολιτισμική κατανόηση και την ηγετικότητα. Ιδρύθηκε παγκοσμίως το 1948, στην Ελλάδα το 1956. Λειτουργεί σε 1100 Πανεπιστήμια, σε 100 χώρες. Αριθμεί περίπου 23.000 μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο.
4) Πρόγραμμα “Vulcanus in Japan” είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ιαπωνία στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην Ιαπωνία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων τεχνολογικών – περιβαλλοντικών – βιομηχανικών τμημάτων στην Ιαπωνία. Ξεκινά τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του επόμενου έτους
5) Πρόγραμμα Comenius, Πρακτική Άσκηση – Τοποθέτηση Μελλοντικών Εκπαιδευτικών σε Θέσεις Βοηθών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η δράση απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς (φοιτητές – απόφοιτους) οποιασδήποτε ειδικότητας που δεν έχουν πρότερη εργασιακή εμπειρία και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε σχολεία του εξωτερικού, ασκώντας εποπτευόμενο διδακτικό έργο.

Υπερσυνδέσεις με Οργανισμούς Πρακτικής Άσκησης στο Εξωτερικό :
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships.html
http://www.placement-uk.com/pages/index.php
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm
http://www.europlacement.com/
http://www.ispo.co.uk/
http://unu.edu/administration/hr/internships
http://www.aiesec.org/AI
http://www.ciee.org/intern/index.aspx
http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm
http://www.eurobrussels.com/job_search