Πρόγραμμα Regeneration

Τo ReGeneration αποτελεί μια πρωτοποριακή ενέργεια των Global Shapers Athens Hub, πρωτοβουλία του World Economic Forum. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ταλαντούχους πτυχιούχους νέους όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην Ελλάδα.

Το ReGeneration δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης επαγγελματικής κατάρτισης, είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης που προσφέρει:

6μηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Πρακτική Εκπαίδευση

Για περαιτέρω ενημέρωση και αιτήσεις παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://regeneration.gr/

Υποβολή αιτήσεων από 01/12-18/12/2015

Leave a Reply