Εμπειρία πρακτικής άσκησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η εμπειρία πρακτικής άσκησης του Βασίλη, φοιτητή Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου που παρουσιάστηκε στη χθεσινή ημερίδα: Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου Εργαλείο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού!!!
Οι εμπειρίες σας μας εμπνέουν!!!
https://www.youtube.com/watch?v=oo5fY103VHA

 

 

Leave a Reply