Ημερίδα: Πρακτική Άσκηση Εργαλείο Εκπαίδευσης και Επαγγ/κού Προσανατολισμού, Μυτιλήνη

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κεντρική Δομή), σας προσκαλεί στην ημερίδα με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου: εργαλείο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων – εμπειριών που αποκόμισαν οι ασκούμενοι/ες φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι συνεργαζόμενοι/ες Επιχειρήσεις – Φορείς Υποδοχής από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Ταυτόχρονα η εκδήλωση αποσκοπεί στην ανάδειξη της πρακτικής άσκησης ως εργαλείου εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Μυτιλήνης την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015, στις 10:00, στο Αμφιθέατρο του Κτηρίου Επιστημών της Θάλασσας.
Επισυνάπτονται το πρόγραμμα και η αφίσα της εκδήλωσης.

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=184&t=18061

 

Leave a Reply