Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Σας ενημερώνουμε πως το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, εκπαιδευτικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας, με αντικείμενο εργασίας την περιβαλλοντική εκπαίδευση (μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών) δέχεται φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.
Αντικείμενο εργασιών: υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοργάνωση επιμορρφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς, διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης, προώθηση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον μέσω δημιουργίας εκπαιδευτικών υλικών υπό μορφή έκδοσης ή ψηφιακής μορφής, της ιστοσελίδας και σελίδας στο FB κλπ.
Τίτλος: Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
Τύπος Οργανισμός Δημόσιου Φορέα Διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 2, Νομός Θεσσαλονίκης, 56334 Τηλ. Επικοινωνίας (+30)2310707150 Ιστοχώρος http://www.kpe-thess.gr
Ε-mail: kpe@kpe-thess.gr

Leave a Reply