Οδηγός Πρακτικής Άσκησης για επιχειρήσεις / φορείς υποδοχής

Για την εξασφάλιση ποιοτικών πρακτικών ασκήσεων στην ΕΕ το Ευρωπαϊκό Forum Νεολαίας εξέδωσε έναν οδηγό πρακτικής άσκησης που αφορά τους Φορείς Υποδοχείς των ασκούμενων φοιτητών/τριών που φοιτούν στην ΕΕ

Ολόκληρο τον οδηγό μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.youthforum.org/assets/2015/03/Employers-Guide-Quality-internships1.pdf

 

Leave a Reply