Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Σας ενημερώνουμε πως το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, εκπαιδευτικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας, με αντικείμενο εργασίας...

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης για επιχειρήσεις / φορείς υποδοχής

Για την εξασφάλιση ποιοτικών πρακτικών ασκήσεων στην ΕΕ το Ευρωπαϊκό Forum Νεολαίας εξέδωσε έναν οδηγό πρακτικής άσκησης που αφορά τους Φορείς Υποδοχείς των ασκούμενων...

Πρακτική Άσκηση στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/ο (μερικής απασχόλησης) για τo Τμήμα Ανάπτυξης Ημερομηνία έναρξης: 1 Οκτωβρίου 2015 Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το...