Πρακτική Άσκηση στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών ( ΓΔ / S ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Πρακτική Άσκηση στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών ( ΓΔ / S ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά πρόσφατα αποφοιτήσαντες ή και φοιτητές/τριες:

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις έως και 28/09/2015
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201EE591E65500F14A75DA

Leave a Reply