Πρακτική Άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (Υ.Α./UNHCR), ζητά άτομα για πρακτική άσκηση / εθελοντική εργασία, για να προσφέρουν υποστήριξη στους Τομείς Ενημέρωσης, Ανάπτυξης Πόρων, Νομικής Προστασίας, και Οικονομικών & Διαχείρισης.

Θέσεις πρακτικής άσκησης προσφέρονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τις ανάγκες και δυνατότητες των μονάδων/γραφείων να δέχονται και να επιβλέπουν ασκούμενους. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει κάποια τελική προθεσμία για την αποστολή της αίτησης. Το είδος εργασίας που προσφέρεται στους ασκούμενους εξαρτάται από τις ανάγκες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθώς και από τα προσόντα και τα ενδιαφέροντα του αιτούμενου. Η πλειοψηφία των ασκούμενων αναλαμβάνουν εργασίες, οι οποίες ωφελούν τόσο αυτούς όσο και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε τομείς όπως είναι η προστασία προσφύγων (νομική υποστήριξη), τα οικονομικά και η διοίκηση, και οι δημόσιες σχέσεις-τομέας ενημέρωσης.  Η διάρκεια των πρακτικών ασκήσεων είναι από τρεις (3) ως έξι (6) μήνες.

Για περισσότερες πληροφρίες και αιτήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.unhcr.gr/footer-toplinks/praktiki-askisi.html

Leave a Reply