Πρακτική Άσκηση στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών ( ΓΔ / S ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Πρακτική Άσκηση στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών ( ΓΔ / S ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Η εν λόγω πρόσκληση αφορά πρόσφατα αποφοιτήσαντες ή και φοιτητές/τριες: ΠΕ...

66 θέσεις πρακτικής άσκησης στην Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Με την υπ. αριθμ. 277/2015 πράξη Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. εγκρίθηκε η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών για τη χρονική περίοδο 1/10/2015 31/3/2016 ανά ειδικότητα ως...

Πρακτική Άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (Υ.Α./UNHCR), ζητά άτομα για πρακτική άσκηση / εθελοντική εργασία, για να προσφέρουν υποστήριξη στους...

Πρακτική Άσκηση για πτυχιούχους στο Ευρωκοινοβούλιο

Η πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου έχει ως σκοπό τη συμπλήρωση των γνώσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και την εξοικείωση τους με τις...