Πρόγραμμα πρακτικής Άσκησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας – European Patent Office

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε διάφρες ειδικότητες πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ειδικότερα σε αποφοίτους σχολών θετικών επιστημων. Για περαιτέρω πληρφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships.html

Leave a Reply