Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Για όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρονική περίοδο Μάρτιος 2016- Ιούλιος 2016 μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση (κατόπιν ηλεκτρονικής τους εγγραφής) στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

 

Leave a Reply