Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στην Πλατεία Σαπφούς

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του κοινού θα υλοποιήσει η Ορνιθολογική για τρίτη χρονιά στη Μυτιλήνη από τις 10 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου με τη...

Πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής άσκησης για Έλληνες αποφοίτους στην Αυστραλία

The Hellenic Initiative Περισσότερες από 20 εταιρείες στην Αυστραλία προσέφεραν 40 θέσεις εξάμηνης αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης για Έλληνες απόφοιτους πανεπιστημίων, συνολικής...

Πρακτική Άσκηση στο Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training

Cedefop invites applications for the traineeship intake of October 2015. The deadline for the submission of online applications is extended to Monday 8 June 2015, at 15:00 Greek time (CET+1). Candidates are advised to read all information available on this site before submitting their online...