Οκτώ (8) θέσεις πρακτικής άσκησης στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ ΑΕ)

 

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ΑΕ έχει δημοσιεύσει στο ΑΤΛΑΣ θέσεις πρακτικής άσκησης που απευθύνονται στα 17 Τμηματικά ΓΠΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι θέσεις αναφέρονται σε υποστήριξη δράσεων της ΕΤΑΛ Α.Ε. όσον αφορά στην υλοποίηση δράσεων Πολιτισμού που θα υλοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου έως 25 Αυγούστου 2015.

Το στέλεχος πρακτικής που θα συνεργασθεί με την ΕΤΑΛ Α.Ε. θα πρέπει να παράσχει τεχνογνωσία και ιδέες που θα έχει αποκτήσει από το ακαδημαϊκό του περιβάλλον και σπουδές, και θα κληθεί να την εφαρμόσει σε διαδικασίες διαχείρισης έργου. Η ομάδα έργου της ΕΤΑΛ Α.Ε. θα παράσχει συνεχώς σχετική εκπαίδευση και οδηγίες.

Στη Μυτιλήνη σε επιλεγμένους χώρους από τις 21.05 θα εξελίσσονται εικαστικές δράσεις και δράσεις πολιτισμού, όπως εργαστήρια και εκθέσεις, η υποστηρικτική ομάδα φοιτητών που θα εκτελούν πρακτική θα κληθεί να καλύψει ανάγκες φυσικής παρουσίας στους χώρους όσον αφορά τους επισκέπτες αλλά και ολοκληρωμένη διαχείριση π.χ. μίας εικαστικής έκθεσης. Οι εκδηλώσεις αυτές εντάσσονται στο Σχέδιο διαπεριφερειακής συνεργασίας του Δικτύου Αναπτυξιακών Εταιρειών Ελλάδος ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, στο πλαίσιο του Άξονα 4-ΠΑΑ, προσέγγιση «LEADER». Επιθυμητές γνώσεις από μαθήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, γνώση αγγλικής και υπολογιστών και ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα. Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και την ΕΤΑΛ Α.Ε., από www.nissonart.com, www.etal-sa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μποείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΤΑΛ ΑΕ καθώς και με τα Τμηματικά ΓΠΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

E-Mail : inquiries@etal-sa.gramperimenis@etal-sa.gr

Web site: www.etal-sa.gr -ΤΗΛ/FAX +30 2251 0 29400/29577

 

Leave a Reply