Πρακτική Άσκηση στο Ευρωκοινοβούλιο

Από 15 Μαρτίου μέχρι 15 Μαΐου μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι νέοι και όσες νέες θέλουν να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε γενικούς τομείς αλλά και σε πιο ειδικούς (διερμηνεία, δημοσιογραφία κα).

Δυνατότητα πρακτικής έχουν και άτομα με αναπηρία. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships

Περίοδοι πρακτικής άσκησης και υποβολής αιτήσεων στο Ευρωκοινοβούλιο:

Περίοδος Αιτήσεων: 15 Αυγούστου – 15 Οκτωβρίου
Περίοδος Πρακτικής άσκησης: 1 Μαρτίου – 31 Ιουλίου

Περίοδος Αιτήσεων: 15 Μαρτίου – 15 Μαϊου
Περίοδος Πρακτικής άσκησης: 1 Οκτωβρίου – 28/29Φεβρουαρίου

Leave a Reply