Πρακτική Άσκηση στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας στην Κρήτη

Πρακτική Άσκηση στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας στην Κρήτη

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Internship i-work@nbg 2015, ανακοινώνει 10 θέσεις πρακτικής άσκησης στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας στην Κρήτη.
Για περισσότερες πληροφορίες :

https://www.nbg.gr/greek/the-group/the-bank/Documents/announcement-internship-program-i-work-at-nbg-crete.pdf

www.nbg.gr/el/the-group/the-bank/i-work@nbg_kriti
Έντυπο Αίτησης: https://www.nbg.gr/…/t…/Documents/application-form-crete.doc

Αιτήσεις έως και 160/03/2015

Leave a Reply