Πρακτική άσκηση στη διεύθυνση Διεθνών Αγορών της Εθνικής Τράπεζας

​Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Internship i-work@nbg 2015, ανακοινώνει 4 θέσεις πρακτικής άσκησης στη Διεύθυνση Διεθνών Αγορών

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στις τραπεζικές εργασίες, μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 6 έως 12 μηνών.

Αναλυτικά η προκήρυξη και η αίτηση στις κάτωθι ιστοσελίδες:

https://career.aegean.gr/anak_gd/anakoinwseis/i-work@nbg%202015.pdf

https://career.aegean.gr/anak_gd/anakoinwseis/aitisi_nbg.doc

Αιτήσεις έως και 23/03/2015

Leave a Reply