3μηνη πρακτική άσκηση στην Agro-Know, με δυνατότητα υπογραφής σύμβασης έργου (τίτλος θέσης: IT Support)

We are seeking an energized, enthusiastic and creative IT Support Intern! This person will be excited about continuing his/her career in Agro-Know and eager to get involved with a variety of tasks and projects. In the generalist capacity, this person will learn about all parts of the company activities and...

3μηνη πρακτική άσκηση στην Agro-Know, με δυνατότητα υπογραφής σύμβασης έργου (τίτλος θέσης: Account management)

We are seeking an energized, enthusiastic and creative Account Management Intern with agricultural scientific background! This person will be excited about continuing his/her career in Agro-Know and eager to get involved with a variety of tasks and projects. In the generalist capacity, this person will learn...

3μηνη πρακτική άσκηση στην Agro-Know, με υπογραφή σύμβασης έργου (τίτλος θέσης:Project Management)

We are looking for a talented and creative person to help us with our project management activities! You will responsible for the management and implementation of tasks in a number of research and development projects under the supervision of the responsible Project Manager.   We offer great experience...

Next Entries »