Φορείς Υποδοχείς ΠΑ σε οργανσιμούς του Πολιτιστικού & Δημιουργικού Τομέα

 

Μπορείτε να αναζητήσετε Φορείς Υποδοχής για την υλοποίηση της πρακτικής σας άσκησης σε οργανισμούς του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Πολιτισμού (EENC)
http://www.eenc.info/network/organisations/

 

Leave a Reply