Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μόλις 8 ημέρες απέμειναν πριν εκπνεύσει η προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων για φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά αφού πρώτα πραγματοποιήσουν οι υποψήφιοι/ες εγγραφή στην ιστοσελίδα του προγράμματος  http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Καλή επιτυχία!!!

Leave a Reply