ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα, προκηρύσσει την επιχορήγηση δεκατεσσάρων (14) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας...

Αίτημα εκπαιδευτικού φορέα από τη Γαλλία για πρακτική άσκηση φοιτητή σε διδασκαλία ελληνικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα

  ERASMUS PLACEMENT INTERNSHIP FRANCE,  BRITTANY (Sea-side town)   As from September 2015 (but possible to come earlier June, July, August) Duration : one academic year (duration possibly negociable)   SHARING YOUR GREEK LANGUAGE AND YOUR GREEK CULTURE WITH US BY TEACHING US GREEK  AND ...