ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (INTERNSHIP) ΒΟΗΘΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (INTERNSHIP)

ΒΟΗΘΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet προκηρύσσει 1 θέση πρακτικής άσκησης βοηθού εκδηλώσεων / συνεδρίων διάρκειας 3 μηνών (Νοέμβριος 2014 – Ιανουάριος 2015) με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Καθήκοντα:

 

 • Έλεγχος και ενημέρωση της ιστοσελίδας των Συνεδρίων
 • Διαφήμιση και προώθηση συνεδρίων
 • Δημιουργία κι ενημέρωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Δημιουργία καταλόγων επαφών
 • Επικοινωνία με φορείς τουρισμού για προβολή των Συνεδρίων
 • Απαραίτητη η παρουσία στο Κέντρο 10 ώρες την εβδομάδα
 • Δυνατότητα παροχής απομακρυσμένης εργασίας και υποστήριξης

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος Σπουδών Μάρκετινγκ, Event Management, Επικοινωνίας, Τουριστικές Επιχειρήσεις, Διοίκηση Επιχειρήσεων και άλλα με συναφές με τη θέση αντικείμενο (γίνονται δεκτοί και φοιτητές/σπουδαστές ΙΕΚ κλπ)
 • Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ, μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα συνεκτιμηθεί

Στο τέλος της τρίμηνης πρακτικής άσκησης, χορηγείται βεβαίωση προϋπηρεσίας. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι άμισθες.

 

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη η αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος συνοδευόμενου από την αίτηση συμμετοχής (βλ. παρακάτω). Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr μέχρι και την Παρασκευή 31/10/2014.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Προσωπικές πληροφορίες

Επώνυμο και Όνομα  
Ημερομηνία γέννησης
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
email
 

         Εκπαίδευση και κατάρτιση  

 

 

Τίτλος σπουδών:

Άλλος τίτλος:

 

Επαγγελματική δραστηριότητα

ή εμπειρία

Ξένες γλώσσες

Αναφέρατε επίπεδο γνώσης και πιστοποιητικά

 
Γνώση Η/Υ

Αναφέρατε

προγράμματα και επίπεδο γνώσης

 

 

 

 

Πρόσθετες

πληροφορίες

 

 

Leave a Reply