Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Eurodyssey

Ψάχνεσαι να φύγεις με πρόγραμμα στο εξωτερικο;
Το Eurodyssey, είναι πρόγραμμα κινητικότητας της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών (AER) που δίνει τη δυνατότητα σε νέους 18 έως 30 ετών να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση (διάρκειας 3 έως 7 μηνών) σε κάποια από τις Περιφέρειες της ΕΕ
http://www.eurodyssee.eu/

Leave a Reply