ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (INTERNSHIP) ΒΟΗΘΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

  EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (INTERNSHIP) ΒΟΗΘΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ   Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου...

Erasmusintern.org ή πώς να αναζητήσετε ευκολότερα θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό

To Erasmusintern.org είναι ο διαδικτυακός τόπος συνάντησης ασκούμενων και φορέων υποδοχής της ΕΕ που δημιούργησε το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus (Erasmus Student Network). Οι φοτιτητές/τριες που...

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Eurodyssey

Ψάχνεσαι να φύγεις με πρόγραμμα στο εξωτερικο; Το Eurodyssey, είναι πρόγραμμα κινητικότητας της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών (AER) που δίνει τη δυνατότητα σε νέους 18...