Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έως και τις 29/08/2014 θα είναι ανοικτή η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα διεξαχθεί Μάρτιο – Ιούλιο του 2015

Πληροφορίες και αιτήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ

http://ec.europa.eu/stages/

 

 

Leave a Reply