Πρακτική Άσκηση 250 προπτυχιακών και 50 μεταπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ/ΤΕΙ στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Κατά την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2014 θα απασχοληθούν στην Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης  ΑΕ τριακόσιοι (300) φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. εκ των οποίων έως πενήντα (50) δύνανται να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση θα προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση σπουδών από τη σχολή τους.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν από 17.06.2014 έως και 20.06.2014 και ώρα 8:00 ‐ 14:00 στην Υπηρεσία Προσωπικού (Ωρωπού 156 ‐ Γαλάτσι).
https://www.eydap.gr/media/Diagonismoi/Prosopikou/Foitites/Dimini_Apasxolisi_Foititon_062014.pdf

Leave a Reply