6μηνη πρακτική άσκηση σε αποφοίτους ή φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

“Airport Praxis” Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. “Ελευθέριος Βενιζέλος» συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και προσφέρει την ευκαιρία σε 70 νέους...

Πρακτική Άσκηση 250 προπτυχιακών και 50 μεταπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ/ΤΕΙ στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Κατά την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2014 θα απασχοληθούν στην Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης  ΑΕ τριακόσιοι (300) φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. εκ...

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές (IKY-ETE)

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στο πιλοτικό Πρόγραμμα «2+2» του ΙΚΥ με εκατό (100) θέσεις εργασίας για υποτρόφους του ΙΚΥ μεταπτυχιακούς επιστήμονες στην Ελλάδα,...

Ανακοίνωση Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το Προφίλ της εταιρείας Kuber Η Kuber είναι μια συνεχώς ανελισσόμενη εταιρεία στον τομέα της διαχείρισης...