Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/007cecd1cc/Traineeships.html

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Για τον γενικό τομέα και τον τομέα δημοσιογραφίας, μη αμειβόμενες περίοδοι άσκησης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Υπηρεσία ασκουμένων
PRE 03B027
L – 2929 LUXEMBOURG
+352 / 43 00 248 82
Επικοινωνία
stages@europarl.europa.eu

Leave a Reply