Πρακτική Άσκηση στον ΕΛΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσω του Προγ/τος ΕΣΠΑ

13 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για διοικητικούς, β. λογιστές, πληροφορικούς και μηχανικούς πληροφορικής στον ΕΛΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ σε Αθήνα και Μυτιλήνη.
https://career.aegean.gr/anak_gd/anakoinwseis/ΠΡΑΚΤΙΚΗ%20ΣΤΟΝ%20ΕΛΕ.pdf

Leave a Reply