Πληροφορίες για την έκδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου χρειάζεται πριν την τοποθέτησή σας σε θέση εργασίας να εκδώσετε Αριθμό Μητρώου...

Next Entries »