Θέση Πρακτικής Άσκησης στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας

Η Aztec Money είναι εταιρία χρηματοδότησης εμπορίου με έδρα το Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Αυτόν τον καιρό αναζητούν κάποιον με μητρική γλώσσα την ελληνική ώστε να ενισχύσει την ομάδα τους. Αυτό που προσφέρουν όμως αρχικά είναι πρακτική άσκηση για 6 μήνες κατά την οποία καλύπτουν σίτιση στέγαση καθώς και το ταξιδιωτικό κόστος. Σύμφωνα με ενημέρωση στελέχους της εταιρείας προς το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για το άτομο να παραμείνει στη θέση μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικά η αγγελία της Aztec Money

Graduate Internship – Client Management/Business Development

Job description

Location: Dublin

Salary: 6 month unpaid internship (Company pays for Accommodation + Travel)

Successful interns will be offered a full time role at the end of internship

Experience: New Graduate or up to 1 Year

Education: Bachelor’s Degree or Master Degree

Languages: Fluent in English plus one additional language (Greek, French + Arabic, Spanish)

Primary Duties and Responsibilities

Assist Business Development Team

Producing business development strategy reports

Contribute to data analysis and presentations

Follow instruction of the business development team management

Perform the professional analytical and management support duties as delegated

Build spread sheets, interrogate databases and other computer applications as required

Assist with team or operational duties as directed or required

Desired Skills and Experience

 An undergraduate or post-graduate degree holder from a top tier institution with solid background in Economics, Finance, Mathematics, Politics, International Policy or Business Studies.

A strong interest in global trade and export finance is a must with a passion for meeting targets and driving revenues. The candidate must be able to demonstrate high levels of organisational and communication skills, intellect, motivation and financial ambition.

 The candidate should demonstrate problem solving skills in a high pressure environment, ability to work independently and desire to develop into a full-time member of the Aztec team

 Aztec Money is an open access global marketplace offering Export Trade Finance that YOU control. The first marketplace for export trade receivables and invoices with immediate access to cash on the terms YOU choose.

About the company

https://www.aztecmoney.com

For applying:

EVGENIA TSALIKI
ASSOCIATE, PROCESSING
DIRECT LINE: +30 211 198 4000
+353 1 907 5241
www.aztecmoney.gr
First Floor, No. 1 Georges Quay Plaza

Dublin 2, Ireland

Evgenia.Tsaliki@aztecmoney.com

Leave a Reply