Προετοιμαστείτε για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας σε θέσεις Erasmus Placement

Προετοιμαστείτε για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας σε θέσεις Erasmus Placement από τη Συμβουλευτική Υποστήριξη του Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σύνταξη Βιογραφικού
Σύνταξη Συνοδευτικής Επιστολής
Προετοιμασία Συνέντευξης επιλογής
Συστάσεις
Europass
https://career.aegean.gr/συμβουλευτική/

Leave a Reply