Προετοιμαστείτε για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας σε θέσεις Erasmus Placement

Προετοιμαστείτε για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας σε θέσεις Erasmus Placement από τη Συμβουλευτική Υποστήριξη του Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου Σύνταξη...

Εκδήλωση: Πρακτική Άσκηση Μια Εμπειρία Ζωής

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (τοπικό γραφείο Σάμου) προγραμματίζει εκδήλωση με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση: Μια εμπειρία Ζωής» Τετάρτη 19 Μαρτίου...