Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας από την οργάνωση «Citizens Action»

H οργάνωση «Citizens in Action» είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, εθελοντική οργάνωση νέων που εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Μία απ’ τις βασικότερες δραστηριότητες της οργάνωσης «Citizens in Action» είναι η διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού (Workcamps), στην ελληνική επικράτεια και σε χώρες του εξωτερικού. Τα προγράμματα εθελοντισμού είναι μια ευκαιρία για νέους και νέες από όλο τον κόσμο να συναντηθούν και να δουλέψουν μαζί προς όφελος τοπικών κοινοτήτων και παράλληλα μια ανεπανάληπτη εμπειρία να γνωρίσουν οι νέοι τη ζωή σε κάποια από τα ομορφότερα και λιγότερο γνωστά μέρη της χώρας μας και του εξωτερικού.
http://citizensinaction.gr/index.php/el/workcamps

Leave a Reply