5 θέσεις πρακτικής άσκησης από το ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες», προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών για υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση του χώρου των Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) και εμπειρία στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος.
Η πρακτική άσκηση θα αρχίσει την 10η Φεβρουαρίου 2014.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι πτυχίων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Οι υποψήφιοι πρέπει να χειρίζονται άνετα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα στο γραπτό και στον προφορικό λόγο και να διαθέτουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Τομείς πρακτικής άσκησης (Για τον κάθε τομέα αναλογεί 1 θέση): Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Ενίσχυση Διμερών Σχέσεων Ελληνικών Μ.Κ.Ο. και ανάλογων οργανώσεων των Δωρητριών Χωρών (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία) – Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Προάσπιση Δικαιωμάτων και Ενίσχυση του Εποπτικού Ρόλου των Μ.Κ.Ο.
Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις.
Γραμματεία Διοίκησης Προγράμματος.
Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν στο Ίδρυμα ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 5μ.μ. την αίτησή τους με θέμα: Πρακτική Άσκηση «Είμαστε Όλοι Πολίτες». Υπεύθυνη η κυρία Μαρία Τσενέ, στο e-mail: maria@bodossaki.gr
http://www.weareallcitizens.gr/articles/prokiruxi-pente-theseon-praktikis-askisis.html#.UsvG4Y_xvIU

Leave a Reply