Θέσεις άμισθων ερευνητών

Προς ενημέρωσή σας, το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων προκηρύσσει θέσεις άμισθων ερευνητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 με διάρκεια από την 1η Νοεμβρίου 2013 ως την 30η Μαΐου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να επισκεφτείτε το παρακάτω link http://www.irtea.gr/?p=886

Leave a Reply