Κειμενο ΓΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μπορείτε πλέον, ηλεκτρονικά, να εποπτεύσετε τόσο τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης των Ασκούμενων (ανάκτηση εγγράφων, πρακτικών ασκήσεων φοιτητών κτλ), καθώς επίσης και να εγκρίνετε μία προτεινόμενη Θέση ή ακόμα να αναθέσετε εσείς οι ίδιοι μία Θέση σε ένα υποψήφιο Ασκούμενο. Η ηλεκτρονική εποπτεία και διαχείριση στοχεύει στη διευκόλυνση τόσο της ομαλής διεξαγωγής της υποβολής των απαραίτητων πληροφοριών όσο και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της Πρακτικής Άσκησης, γενικότερα.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΑΣΤΑ (που αξιοποιεί και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης), σας εξασφαλίζει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα: «Πρακτική Άσκηση», μέσω των ακόλουθων Ενεργειών:

  Είσοδο στην ιστοσελίδα
  Ανάκτηση Εγγράφων
  Ανάκτηση Φορέα
  Αντιστοίχιση Φορέα με ΑΤΛΑ
  Ορισμός Απολαβών
  Αντιστοίχιση Επόπτη
  Στατιστικά
  Στατιστικά από ΑΤΛΑΣ

Αναμορφωμένος αναλυτικός οδηγός των γραφείων πρακτικής άσκησης

Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό των γραφείων πρακτικής άσκησης για όλες τις ενέργειες του συστήματος.

Comments are closed.