Κείμενο Καθηγητών

• Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενός στελέχους της επιχείρησης/φορέα που εκείνη ορίζει καθώς και υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Οι επιβλέποντες – μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου χρειάζεται να πραγματοποιήσουν είσοδο στο σύστημα του δικτυακού τόπου του ΓΠΑ http://pa.aegean.gr (Είσοδος Χρήστη) χρησιμοποιώντας για user name και password το πανεπιστημιακό τους e-mail (otidipote@aegean.gr) και το αντίστοιχο password τους.
• Μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης οι επιβλέποντες – μέλη ΔΕΠ υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΓΠΑ http://pa.aegean.gr την Αξιολόγηση των ασκούμενων φοιτητών/ριών που επέβλεψαν

Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό χρήστη για τους επόπτες.

Comments are closed.