Κειμενο ΓΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Μπορείτε πλέον, ηλεκτρονικά, να εποπτεύσετε τόσο τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης των Ασκούμενων (ανάκτηση εγγράφων, πρακτικών ασκήσεων...

Κείμενο Καθηγητών

• Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενός στελέχους της επιχείρησης/φορέα που εκείνη ορίζει καθώς και υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου...

Κείμενο Φορέων

Οι Φορείς Υποδοχής που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης χρειάζεται να εγγραφούν στο...

Κείμενο Φοιτητών

Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει μία ή και περισσότερες φορές, στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της Οι φοιτητές/τριες που...