Ημερίδα Πρακτικής Άσκησης Χίου

Πρόγραμμα Ημερίδας

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΙΟΣ

Παρουσιάσεις Επιστημονικών Υπεύθυνων Τμημάτων

Παρουσίαση Π.Π.Α. ΤΝΕΥ κα Λεκάκου

Παρουσίαση εσπερίδας κου Αγγελή

Παρουσίαση Π.Π.Α. ΤΜΟΔ κος Κουτρούκης

Παρουσιάσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών

Παρουσίαση Σταφιλαράκη

Παρουσιάσεις Ομιλητών από εταιρείες

Παρουσίαση Άννας Κάτσικα, Human Resources Officer, εταιρείας Euronav Ship Management (hellas) Ltd

Φωτογραφίες από την ημερίδα

Videos Ημερίδας

Video Ημερίδας Χίου 1

Video Ημερίδας Χίου 2

Έντυπο με παραδείγματα καλών πρακτικών ασκήσεων φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Leave a Reply