Ημερίδα Πρακτικής Άσκησης Ρόδου

Πρόγραμμα Ημερίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΡΟΔΟΥ 18.05.2012

Παρουσιάσεις Επιστημονικών Υπεύθυνων Τμημάτων

Παρουσίαση ΦΩΚΙΑΛΗ

Παρουσίαση ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Παρουσίαση ΚΕΡΠΗΝΙΩΤΗ

Παρουσίαση ΣΟΦΟΣ

Παρουσίαση ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Παρουσιάσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών

Παρουσίαση ΒΕΝΤΟΥΡΗ – ΣΑΡΡΗ

Παρουσίαση ΓΙΑΝΝΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Παρουσίαση ΛΥΜΠΟΥ- ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ

Παρουσίαση ΤΡΟΥΠΚΟΥ

Παρουσιάσεις Ομιλητών από εταιρείες

Παρουσίαση ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Παρουσίαση ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Παρουσίαση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΙΚΟΝΕΣ

Φωτογραφίες από την ημερίδα

Videos Ημερίδας

Video Ημερίδας 1

Video Ημερίδας 2

Έντυπο με παραδείγματα καλών πρακτικών ασκήσεων φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Leave a Reply