Πρακτική Άσκηση στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. δέχεται κάθε χρόνο κατά τους θερινούς κυρίως μήνες για πρακτική άσκηση Έλληνες φοιτητές Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Τμημάτων της ημεδαπής και της...