Οφέλη

Στο Πλαίσιο του Προγράμματος:

 • Θα εργαστείτε σε θέσεις πρακτικής άσκησης φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα ή την Κύπρο, συναφείς με το αντικείμενο σπουδών σας.
 • Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης για το 2016 είναι από 1 (έναν) έως και 2 (δυο) μήνες, ανάλογα με το τμήμα του/της κάθε φοιτητή/τριας
 • Για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα επιδοτείστε με ποσό το οποίο φθάνει έως 220€ ευρώ /μήνα.
 • Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας ασφαλίζει στο ΙΚΑ έναντι ατυχήματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.

Η συμμετοχή σου στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης θα σε βοηθήσει:

 • στην κατανόηση της άμεσης σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
 • στην ανάπτυξη των κοινωνικών και προσωπικών σας δεξιοτήτων
 • στην απόκτηση προϋπηρεσίας
  • στην ανάληψη ευθυνών και στην απόκτηση εμπειριών σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών σας
 • στην εξοικείωση σας με την παραγωγική διαδικασία
 • στις μελλοντικές επιλογές σας για εξειδίκευση

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό συναδέλφων σας,  είτε βρήκε μόνιμη εργασία μέσω των γνωριμιών που απέκτησε κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης, είτε συνεχίζει την εργασία του στις εταιρίες και μετά το πέρας της πρακτικής.