Καλωσόρισμα

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου!
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί τον θεσμό που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας να απασχοληθούν για μικρό χρονικό διαστήματα σε θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους και τις προσδοκίες τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος απευθύνεται καταρχάς στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, παρέχοντάς τους πληροφορίες για τη διαδικασία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, καθώς και πληροφορίες για την κατάλληλη προετοιμασία τους ώστε να συμμετάσχουν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πρακτικής άσκησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επιπλέον, ο ιστότοπος απευθύνεται στους Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις διαδικασίες συμμετοχής στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, να γνωρίσουν το έμψυχο δυναμικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να απασχολήσουν φοιτητές/φοιτήτριές μας.

Καθημερινά, το ανθρώπινο δυναμικό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης σε όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος είναι πρόθυμο να υποστηρίξει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, καθώς και τους ενδιαφερόμενους φορείς, σε όλα τα θέματα που χρειάζονται βοήθεια, ώστε ο θεσμός της πρακτικής άσκησης να αποτελέσει μια θετική εμπειρία για όλες και όλους.

Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας