Γραφείο ΠΑ (Κεντρική Δομή)

I. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Κεντρική Δομή) του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί με σκοπό να ολοκληρώσει το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», επιτυγχάνοντας τους στόχους του και ικανοποιώντας αποτελεσματικά τις ανάγκες των φοιτητών/τριών. Στεγάζεται στον 3ο όροφο του κτιρίου της Γεωγραφίας στο Λόφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 με 16:00

II. Στόχος της Κεντρικής Δομής είναι να συνδράμει τα 16 Τμήματα του Ιδρύματος στο συντονισμό των διαδικασιών ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης (οφέλη – δικαιώματα – υποχρεώσεις) .

III. Η λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, σε συνδυασμό με την προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει, έχει στόχο να συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως :
• την άμεση και ουσιαστική ενημέρωση φοιτητών/τριών, για τις θέσεις πρακτικής άσκησης, για τις προδιαγραφές των θέσεων πρακτικής άσκησης, για τις οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων – φορέων υποδοχής,
• την στενότερη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επιχειρηματικούς φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) και την καλύτερη πληροφόρησή τους για το προφίλ των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος.

Υπεύθυνη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Κεντρική Δομή) είναι η κα. Ελένη Τζωρτζάκη (etzortzaki@aegean.gr)