Γραφεία Πρακτικής Άσκησης

Στοιχεία Επικοινωνίας Συνεργατών Πρακτικής Άσκησης
Θέση Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο email
Υπεύθυνη Κεντρικής Δομής Ελένη Τζωρτζάκη 2251036782 etzortzaki@aegean.gr  
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Δάφνη Μοντεσάντου 2251036776 dmontesantou@aegean.gr
Σχολής Περιβάλλοντος Ελευθερία Πασχαλίδου 2251036778 epaschalidou@aegean.gr
Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Θεοδoσία Ευωδιά 2271035028 th.evodia@aegean.gr   
Σχολής Θετικών Επιστημών Μάριος Πανιεράκης 2281097070 mpanierakis@aegean.gr
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Πατρίσια Οίκουτα Μάζζα 2241099060 p.ikoutamazza@aegean.gr