Η Πρακτική Άσκηση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό τόπο της Πρακτικής Άσκησης. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο της Πρακτικής Άσκησης.

Οι πληροφορίες αυτού του ιστότοπου αφορούν τους φοιτητές, τους φορείς υποδοχής (επιχειρήσεις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που υλοποιούν το πρόγραμμα.

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερωθούν για τον τρόπο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, για τα οφέλη από τη συμμετοχή τους σ’ αυτό, καθώς και να αναζητήσουν χρήσιμες πληροφορίες.

Οι φορείς υποδοχής έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τη διαδικασία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μετά την ολοκλήρωσή της να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά έκθεση αξιολόγησης και έκθεση επίδοσης των ασκούμενων φοιτητών/τριών.

Τα Τμήματα και συγκεκριμένα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κάθε τμήματος μέσω της συγκεκριμένης σελίδας, ενημερώνει τους φοιτητές για νέες θέσεις πρακτικής άσκησης, απαντά ηλεκτρονικά σε ερωτήματα φοιτητών και φορέων υποδοχής, αναρτά τον φορέα υποδοχής όπου κάθε φοιτητής θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση.

Σημαντική υποστήριξη στη διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου έχει το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» http://atlas.grnet.gr/