Επικοινωνία

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Θέση Συνεργάτη

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

email

Υπεύθυνος Κεντρικής Δομής Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Δημήτρης Παπανδρέου

22510-36782

kgpa@aegean.gr

Υποστήριξη Τμημάτων:

 •  
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
 •  
 • Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας
 •  
 • Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Bιοεπιστημών

Ελευθερία Πασχαλίδου

22510-36778

gpa1@aegean.gr

Υποστήριξη Τμημάτων:

 • Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
 • Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
 • Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Ευγενία Φρονιμάκη

210-6492114

gpa2@aegean.gr

Υποστήριξη Τμημάτων:

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
 • Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
 •  
 • Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Θεοδοσία Ευωδιά

22710-35028

gpa3@aegean.gr

Υποστήριξη Τμημάτων:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
 • Μεσογειακών Σπουδών

Τσαμπίκα Ορφανίδη

22410-99067

gpa4@aegean.gr

 

Ιδρυματικά Υπεύθυνη

Ιδρυματικά Υπεύθυνη

Τηλέφωνο

email

Μαρία Μαύρη, Αν. Καθηγήτρια, Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια βίου Εκπαίδευσης

2271035159

m.mavri@ba.aegean.gr

 

Eπιστημονικά Υπεύθυνοι/ες

Ιδρυματικά Υπεύθυνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι η Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια βίου Εκπαίδευσης, Αν. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη (2271035159, m.mavri@ba.aegean.gr)

Τμήμα

Τμηματικά Υπεύθυνος/η

Τηλέφωνο

email

Περιβάλλοντος

Χρήστος Ματσούκας, Επίκουρος Καθηγητής

2251036289

matsoukas@aegean.gr

Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Bιοεπιστημών

Θωμάς Χασιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

2251036829

hasiotis@aegean.gr

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Δημήτριος Σκάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

2254083112

dskalkos@aegean.gr

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Πλακωτός Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

2251036343

gplakotos@sa.aegean.gr

Γεωγραφίας

Κωστοπούλου Ευθυμία, Επίκουρη Καθηγήτρια

2251036408

ekostopoulou@aegean.gr

Κοινωνιολογίας

Παπάνης Ευστράτιος, Επίκουρος Καθηγητής

2251036520

e.papanis@soc.aegean.gr

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Αναστασία Χουρμουζιάδη, Επίκουρη Καθηγήτρια

2251036652

nassiah@aegean.gr

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ελένη Γάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια 

2271035161

e.gaki@aegean.gr

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Μαρία Λεκάκου, Καθηγήτρια

2271035247

mlek@aegean.gr

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Νικόλαος Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

2271035464

nalexop@aegean.gr

Μαθηματικών

Ευστράτιος Πρασίδης, Καθηγητής

2273082134

prasside@aegean.gr

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Καθηγητής Ευριπίδης Λουκής

22730-82221

eloukis@aegean.gr

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Παναγιώτης Κυριακουλάκος, Επίκουρος Καθηγητής

22810-97115

pank@syros.aegean.gr

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μιχαήλ Σκουμιός, Επίκουρος Καθηγητής

22410-99230

skoumios@rhodes.aegean.gr

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Ελένη Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια

22410-99150

theod@aegean.gr

Μεσογειακών Σπουδών

Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

22410-99325

georgalidou@rhodes.aegean.gr

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Καθηγητής

22710 35154

a.papatheodorou@aegean.gr

Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Πέτρος Χατζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

2273082332

xatzopoulos@aegean.gr