Οδηγοί Πρακτικής Άσκησης ανά Τμήμα

Τμήμα

Site ΠΑ ανά Τμήμα

Τμήμα Περιβάλλοντος

www.env.aegean.gr

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Bιοεπιστημών

www.mar.aegean.gr

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

www.fns.aegean.gr

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

www.sah.aegean.gr

Τμήμα Γεωγραφίας

www.geo.aegean.gr

Τμήμα Κοινωνιολογίας

www.soc.aegean.gr

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

www.ct.aegean.gr

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

www.ba.aegean.gr

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

www.stt.aegean.gr

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

www.fme.aegean.gr

Τμήμα Μαθηματικών

www.math.aegean.gr

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

www.icsd.aegean.gr

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

www.syros.aegean.gr

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

www.pre.aegean.gr

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

www.pse.aegean.gr

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

dms.aegean.gr

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

www.tourem.aegean.gr

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

www.actuar.aegean.gr