Νέα και Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

- Παρουσίαση προγράμματος πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2020-21:

 

- Ανακοίνωση προβλεπόμενων ενεργειών σε περίπτωση κρούσματος covid στον φορέα υποδοχής: Σύμφωνα με την από 22/05/2020 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματός μας – άρθρο 11 «οι φοιτητές/τριες, στην περίπτωση κρούσματος COVID πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον/την Τμηματικά Υπεύθυνο/η, ώστε σε συνεννόηση με τον φορέα υποδοχής να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες»

 

ΝΕΑ: